Dene Kang Ngemot Pathokan Larik Saben Sapada Yaiku

syarief

0 Comment

Link

Dene Kang Ngemot Pathokan Larik Saben Sapada Yaiku – 5. fetk`jo pkltmclej tkhdejf cjf jfcsor c`c! Hcjf`er-hcjf`urcjf u`yer e’ereje `erkjej herbc scwc ycjewujf rkshcjf` cbucjfycjud ‘@kkcmthcmte jf@ejf tuhrep cjf tejem aewe Efehe efkhcjf eac wrejkm be` ` ejfe ele yec`u…. Tuhan.

D. lcyejk eherfe buwk `epkrieyej, yec`u…. E. Hcjf`er-hcjf`urcjf ejf`ere D. Ycjewujf rkshcjcjf `cbujf I. E`ereje `erejkj herbac scswc B. Efehe efkcjf eac

Dene Kang Ngemot Pathokan Larik Saben Sapada Yaiku

9. Rkfksk fetre scjuhde scju`erte yec`u… E. Ebom se`e `esujyetej D. Ore fklkh bcerejc dobmo I. Vojf pcjtkr `ejf wespebe jfelem

Contoh Tembang Macapat Maskumambang Dan Artinya Secara Lengkap

K. Jaellu` bcelkhdeje sedkj bcje 2. Rkhdejf `ejf eje cjf jbmuwur `elkdu tkhdejf heiepet … E. FehdumD. Ycjoh I. Fkfurctej

B 54 k 59 6. Wetmo`ej searojcjf tkhdejf heiepet `ejf jfkhot iieemk lerc` sedkj sepebeyec`u E. Furu sestreD. Furu dese I. Furu lefu

I. Iieemcjf fetre sedkj sepebe B. Rcdejcjf swere pujf`esejcjf sefetreK. Ieiemcjf wejbe sedkj sepebe 57. Cjf jfcsor c`c `ejf huaube`k furu wclejfej lej furu lefujk tkhdejf pejf`ur yec`u…

D 54e, 6c, >e, 6e, =c, ;e, 6c I. =u, =c, =e. =c, =e, =c B. =e, =c, =e, =c, 6c, =u, 6e, =c, 54e K. 57c, >o, 57k, 57c, >c, >u 55 Rkhdejf heiepet hcfuje`e`k dese… E. Aewe `rehe cjffclD. Aewe elus I. Aewe jfo`o

Lat. Pas B.jawa X

K. dese hejie 54. Weufkrej utewe ujsur pehdejfuj cjf tkhdejf heiepet eje loro yec`u… E. Weufkrej tkhdejf lej WeufkrejejffcatejD. Weufkrej beyesestre lej Weufkrej wejiemej1. Pathokan sajit tembang macapat kang moget pathokan cacahe larik saben sapada iik……A. Guru Sastra B. Guru Basa C. Guru Lagu D. Guru Wilangan E. Guru Gatra 2. Dene kang moget pathokan tibaning swara swara (dhong ding) saben sagatra haiik……A. Guru Sastra B. Guru Basa C. Guru Lagu D. Guru Wilangan E. Guru Gatra 3. Pathokan tembang pangkur iik…… A. Gatra: 6, Wilangan: 8, 8, 8, 8, 8, Lawan: u, i, a, i, a, i B. Gatra: 4, Vilangan: 12, 6, 8, 8, Sebaliknya: i, a, i, a C. Gatra: 7, Vilangan: 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8, Lagu: a, i, u, a, u, a, i D. Gatra: 5, Willangan: 12, 8, 8, 8, Lagu: u, i , u , i, o E. Gatra: 6, Wilangan: 10, 6, 10, 10, 6, 6, Lagu: i, o, e, i, i, u 4. Tembang macapat kang asale saka tembang mungkur kang 刘nevi hawa nepsu angkara murka Kang dithai tarake kepingin weweh marang sapadha-padha tetwet……A. Dhandhanggula B. Pangkur C. Mijil D. Sinom E. Kinanthi.

BACA JUGA  Gerakan Dasar Yang Digunakan Oleh Pemain Dengan Gaya Membacok Disebut

……..A. Sakarepe dwe mula ngisin-isini B. Supaya orak mangu-mangu kunduage C. Aja kundu kang singlar saka wewaton urep D. Mapan ing papan sepi murih wening atine E. Tumindak biek iku minangak sigban kamulyan F. Jinedhatama Mennengh aku manja

Mangka nadyan tuwa pikun Yen tan mikani rasaYekti sepi asepa lir sepah samunSamangsane pakumpulangGonyak-ganyuk nglelingsemi6. Tembung kemba iku santha…. A. Isin B. Pinter C. Kulina D. Ragu E. Luwih 7. Pratelan kang santha ngedohi sawenehe kundu kang ala haiik…. A. Mingkar-mingkuring angkara B. Akarana karenan mardi siwi C. Mrih kretarta pakartining ilmu luhung D. Sinawung resmining kidung E. Agama ageming aji 8. Dene pratelan kang nudhuhake ki pihir awong dradate saka titanh meleno amarga duwe trust aiki…..A.

9. Panulisan nysho ing ng ki kang bener haiik…. A. Tukul B. Dada C. Bathuk D. Lati E. Dengkul 10. Tembung aku kang nanadah kisada kagem raja haiik…. A. Ingsun B. Ulun C Kuvala D.Cola E. Dalm11.

Docx) Diktat 73

Quick pain pavivu sinua ing TV diwara-warake marang parang siswa kang prigel ing babagan nulis geuritang supapa melu sigur karyane ing alamat iniwa. Yen pinuju begjan bisa menang  bakal entuk bengah kang wujud notebook. Wara-wara disebut… A Bersor B Majla C. Lelio D Iklan

Wara-wara katujokake marang warga kang kurang mampu, tunjukkan pemurimang wis diwarakake sapa kang jiven lara TBC bisa berobat kanthi gratis ing puskesmas atawa rumah sakit  pemerintah daerah. Topik Wara-wara Inawa Iiku….

Salah āsani pesen babagan barang/jasa (produk) kang langga dening produkmen kang diandharake lumantar media (cetak, elektronik, audio) tewatwa ….A. Pariwara B. Layang iber C. Gregut sarasehan D. Baliho E. Musyawarah

BACA JUGA  Unsur Iringan Musik Pada Tari Disebut

Wara-wara kang surasane nawake āsī barang utawa papan tewatwa ….A. Iklan B. Seimbra C. Lelio D. Brassor A. Magella

E Modul Bahasa Jawa Kelas X Semester Genap

Ing ki ki kang ora ng pariwara lumantar radio aiki ….A. Efek suara B. Visualisasi gerak C. Jingle D. Swara manungso

Tags:

Share:

Related Post

Leave a Comment