Permainan Tradisional Papua

administrator

0 Comment

Link
Permainan Tradisional Papua

Permainan Tradisional Papua

Permainan Tradisional Papua: Kekayaan Budaya dan Kesenangan

Papua, dengan kekayaan alam dan budayanya yang beragam, memiliki berbagai macam permainan tradisional yang hingga kini masih lestari dan dimainkan oleh masyarakatnya. Permainan-permainan ini tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Berikut adalah beberapa permainan tradisional Papua yang menarik untuk diketahui:

  1. Suling Bambu (Pikon)

Suling bambu atau pikon merupakan salah satu permainan tradisional Papua yang paling populer. Permainan ini dimainkan dengan menggunakan bambu yang dilubangi dan dimainkan dengan cara ditiup. Suling bambu biasanya dimainkan oleh anak-anak dan remaja, tetapi tidak jarang juga dimainkan oleh orang dewasa.

  1. Permainan Panahan (Honai)

Permainan panahan atau honai merupakan permainan tradisional Papua yang sudah ada sejak lama. Permainan ini dimainkan dengan menggunakan busur dan anak panah. Honai biasanya dimainkan oleh laki-laki dewasa dan remaja, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dimainkan oleh perempuan.

  1. Permainan Engrang (Anggipi)

Permainan engrang atau anggipi merupakan permainan tradisional Papua yang dimainkan dengan menggunakan dua batang bambu yang diikat pada kaki. Permainan ini dimainkan dengan cara berjalan dengan menggunakan engrang tersebut. Anggipi biasanya dimainkan oleh anak-anak dan remaja, tetapi tidak jarang juga dimainkan oleh orang dewasa.

  1. Permainan Gasing (Gala-gala)

Permainan gasing atau gala-gala merupakan permainan tradisional Papua yang dimainkan dengan menggunakan gasing. Gasing biasanya terbuat dari kayu atau tempurung kelapa yang diberi tali. Permainan ini dimainkan dengan cara memutar gasing tersebut menggunakan tali. Gala-gala biasanya dimainkan oleh anak-anak dan remaja, tetapi tidak jarang juga dimainkan oleh orang dewasa.

  1. Permainan Tug of War (Tarik Tambang)

Permainan tarik tambang atau tug of war merupakan permainan tradisional Papua yang dimainkan oleh dua kelompok yang masing-masing beranggotakan beberapa orang. Permainan ini dimainkan dengan cara menarik seutas tali yang dipegang oleh masing-masing kelompok. Tarik tambang biasanya dimainkan pada acara-acara tertentu, seperti pesta adat atau perayaan hari kemerdekaan.

  1. Permainan Lompat Batu (Loncat Batu)
BACA JUGA  3D Entertainment

Permainan lompat batu atau loncat batu merupakan permainan tradisional Papua yang dimainkan oleh anak-anak dan remaja. Permainan ini dimainkan dengan cara melompati tumpukan batu yang disusun dengan ketinggian tertentu. Loncat batu biasanya dimainkan pada acara-acara tertentu, seperti pesta adat atau perayaan hari kemerdekaan.

Permainan-permainan tradisional Papua tersebut merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Selain sebagai hiburan, permainan-permainan tersebut juga mengandung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dapat ditanamkan kepada generasi muda. Dengan melestarikan permainan tradisional Papua, kita turut menjaga dan melestarikan budaya Papua yang kaya dan beragam.

Tags:

Share:

Related Post

Leave a Comment