Sebuah Toko Mempunyai Persediaan Kain Sebanyak

admin 2

0 Comment

Link

Sebuah Toko Mempunyai Persediaan Kain Sebanyak – Toko Maju Jaya memiliki stok 8,5 poin dan 15 ratusan kain tenun. Pemenang menerima 1,1/2 poin kain tenun. Kain tenun yang ada di toko saat ini adalah…..

1. Toko Maju Jaya memiliki bahan tenun sebanyak 8,5 buah –> (8 x 20 = 160 buah + 0,5 x 20 = 10 buah) = 170 buah dan 15 jenis pakaian = 185 buah

Sebuah Toko Mempunyai Persediaan Kain Sebanyak

2. Menerima kiriman kain tenun sebanyak 1 1/2 hitungan –> 1 x 20 = 20 lembar + 0,5 x 20 = 10 lembar = 30 lembar

Prochiz Quick Melt 48 X 170 Gr

Soal ulangan matematika baru pagi ini Hasil kali 4 log 8 + 4 log 32 adalah… NT: gak boleh kejam, jangan asal ambil☺️☺️​ Temukan n. deret aritmetika satuan = 11 dimana satuan pertama (a) adalah 3 dan selisih (b) = 5. 2. Pada gambar berikut, arsir menyatakan pecahan 1/4.. .(Pilih 3 jawaban yang benar) A. B. C. 3-PAS SMP Matematika /VII/CATERING YEAR … AN 2022-2023 D.E. Dipindai oleh CamScanner K​ 1. Ciri-ciri perhitungan bilangan bulat yang benar ditunjukkan oleh…A . 20+(8+13)=(20+8)+13 B. 4x(-6)=-6x(-4) C. -9:(-3)=-3: (-9) D. (- 5x (-2))x … 4 =-5x(-2×4) E. (-18:9): (-3)=-18 (9:(-3)) pilih 3​ 14. Solusi persamaan 3x + 8 < 20, jika variabel x dari himpunan bilangan asli adalah… A. (0, 1, 2, 3} B. (0, 1, 2, 3, 4} C. … D (1 , 2, 3).

Susunlah sebuah teks eksposisi sebanyak dua paragraf dengan topik pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, susunlah sebuah teks eksposisi sebanyak 2 paragraf dengan topik pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, alternator mempunyai slip ring sebanyak, kresol mempunyai isomer sebanyak, pada sistem pengisian alternator biasanya mempunyai slip ring sebanyak, sebuah mikroskop mempunyai lensa objektif, sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan mempunyai

BACA JUGA  Siapa Yang Menjadi Objek Membaca Iklan

Tags:

Share:

Related Post

Leave a Comment